Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej

prof. dr hab. Jerzy Styka

e-mail: jerzy.styka@uj.edu.pl

przyjmuje:

  • czwartki        13.45-14.45 (p. 0.149).

Wice-dyrektor (ds. studenckich)

dr hab. Hubert Wolanin

e-mail: hubert.wolanin@uj.edu.pl

 

przyjmuje:

  • poniedziałki od 12:00 do 13:00 (p. 0146),
  • środy od 11:00 do 12:00 (p. 0146).

Instytutowy koordynator USOS:

  • dr hab. Hubert Wolanin

Instytutowi koordynatorzy ECTS:

  • dr Aleksandra Klęczar,
  • dr Agnieszka Heszen.

Instytutowy koordynator Erasmus i Most:

  • dr hab. Joanna Janik

Opiekun Koła Naukowego:

  • dr hab. Krzysztof Bielawski