JCJ - rejestracja na lektoraty

event-date: 25.09.2019 - 13.10.2019

Szanowni Państwo, 

Przypominam i proszę o zapoznanie się z informacją o rejestracji na lektoraty w Jagiellońskim Centrum Językowym

Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2019/2020.
 
Terminy rejestracji dla studentów I i II stopnia oraz doktorantów UJ (bez CM)
 

• I TURA  -  25.09.2019 godz. 8.00 – 02.10.2019 godz. 23.59
tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów studiów.
 

• II TURA - 07.10.2019 godz. 8.00 – 13.10.2019 godz. 23.59
tura bez dedykacji. 
 
Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem 

https://www.usosweb.uj.edu.pl następnie :

-> "DLA STUDENTÓW"

-> "REJESTRACJE"

-> "żetonowe".
 
Po zalogowaniu się student wybiera grupę lektoratową odpowiednią dla jego wydziału, poziomu znajomości językowej oraz semestru nauki.
 
Studenci rozpoczynający lektorat, nie mogą rejestrować się na trzeci semestr nauki.
Studenci, którzy na I lub II stopniu studiów uczęszczali już na lektorat danego języka w poprzednim roku akademickim, rejestrują się na kolejny, trzeci, semestr nauki. Nie mogą ponownie zarejestrować się na pierwszy semestr nauki.

Aby dokonać rejestracji każdy student musi mieć żetony, które są przyznawane przez JCJ na cały rok akademicki (tylko na lektorat przewidziany programem studiów).

Żetony są przyznawane na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne instytuty (sekretariaty).

Żetony zostaną przyznane do 20.09.2019
 
Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się na pierwszy semestr nauki np. JCJ-A-M-B2-30/1
Studenci kontynuujący lektorat rejestrują się na kolejny semestr np. JCJ-A-M-B2-30/3
 
Oznaczenia Wydziałów w kodach USOS są następujące:
WPiA-Wydział Prawa i Administracji
WBT- Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
WSMiP-Wydział Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych
WZiKS – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
WBiNoZ – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
WGiG – Wydział Geografii i Geologii
WMiI – Wydział Matematyki i Informatyki
WFAiS – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WCH – Wydział Chemii
WPL – Wydział Polonistyki
WF – Wydział Filologiczny
WH – Wydział Historyczny
WFZ – Wydział Filozoficzny
M – Międzywydziałowa
 
Prosimy zwrócić uwagę na opis danej grupy, gdzie uwzględniony jest kierunek oraz ewentualny stopień studiów.

Published Date: 30.09.2019
Published by: Jacek Hajduk