ERASMUS +

Szanowni Państwo,

Przypominam, że trwa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ (za pośrednictwem USOS)!

Dokładniejsze informacje znajdziecie Państwo na stronach DOSZ:

https://dmws.uj.edu.pl/pl_PL/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

WAŻNE: niektóre z naszych umów podpisanych dla naszego Instytutu kończą się w październiku 2019 roku; planuję przedłużenie następujących umów z Kretą, Nijmegen, Fryburgiem, Tybingą, Bratysławą i Oviedo. Wszystkich zainteresowanych wyjazdem do tych ośrodków proszę jednak o wybranie dodatkowych destynacji (na wszelki wypadek).

Do tej pory nie było zainteresowania wyjazdem do Sofii, Rouen i Skopje, toteż przedłużenie umów z tymi ośrodkami uzależniam od informacji od Państwa: proszę o kontakt, jeśli ktoś planuje wyjazd do któregoś z tych uniwersytetów!

Joanna Janik (joanna.janik@uj.edu.pl, tel. 608038739)

       

Termin składania aplikacji: 16 września – 11 października 2019

Zaktualizowana lista umów ERASMUS w IFK na rok akademicki 2019/20

uczelnia

studia I stopnia

ilość miejsc

studia II i III stopnia

ilość miejsc

długość

pobytu

(miesiące)

użyteczne linki

Universität Wien

 

 

2

6

erasmus.incoming@univie.ac.at

http://international.univie.ac.at

Sofia University „Saint Kliment Ohridski”

 

1

2

6

www.uni-sofia.bg/index.php/eng/the_university/international_relations

www.uni-sofia.bg/index.php/eng/the_university/faculties/faculty_of_classical_and_modern_philology

 

 

Université de Rouen

 

1

2

10

www.uni-rouen.fr

 

Universidad de Oviedo

 

 

3

10

www.uniovi.es/internacional/extranieros

 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

 

2

12

www.studium.uni-freiburg.de/studienbewerbung/austausch/erasmus_international

 

Eberhard Karls Universität Tübingen

 

2

6

www.uni-tuebingen.de/international/internationale-studierende-in-tuebingen/syudienangebot/studiengaenge.html

 

Università di Napoli “Federico II”

 

 

4

10

www.unina.it

http://studiumanistici.dip.unina.it

 

Ss, Cyril and Methodius University in Skopje

1

2*

6

www.ukim.edu.mk

www.fzf.ukim.edu.mk

 

University of Crete

 

2

10

www.uoc.gr/intrel/index.html

www.philology.uoc.gr

 

Radboud University Nijmegen

1

4**

12

www.ru.nl/english

www.ru.nl/facultyofarts/information-students/exchange-students

 

Uniwersytet w Ostrawie (Ostravská Univerzita)

1

4**

5

http://ff.osu.eu/index.php?kategorie=35194

 

Uniwersytet w Cagliari

 

4***

5

www.unica.it/pub/english

Aristotle University

Of Thessaloniki

School of Philology (Literature and Linguistics)

 

 

2

 

 

www.auth.gr

www.eurep.auth.gr,

 http://qa.auth.gr/en/studyguide

 

Massaryk University Brno

1

1 (II st.)*

6 (12)

http://is.muni.cz/ects

 

University Hamburg

1

2 (II st.)*

10

www.uni-hamburg.de

www.stine.uni-hamburg.de

 

University College London

1

1(III st.)

I st. – 10

IIII st. - 3

 

 www.ucl.ac.uk/sag

 

 

University of Peloponnese

1

1 (IIst.)

1 (IIIst.)

6

www.uop.gr/erasmus

 

 

*Uniwersytet w Skopje oferuje 3 miejsca, a uniwersytety w Brnie i Hamburgu 2 miejsca dla studentów I I II stopnia (bez studiów doktoranckich).

 

** Uniwersytety w Nijmegen i Ostrawie oferują 5 miejsc dla studentów I, II i III stopnia (układ miejsc dowolny).

*** Umowa z Cagliari - wspólnie z Instytutem Orientalistyki.

 

Wymagania językowe: na studiach I stopnia - zazwyczaj na poziomie B1, na II stopniu- B2 lub C1 (Nijmegen).

Po dodatkowe informacje proszę zgłaszać się do mnie w godzinach konsultacji.

 

 

 

Kryteria kwalifikacji kandydatów do programu ERASMUS w IFK: 

 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 55 punktów

 

  1. List motywacyjny z wyborem uczelni, do której chce się wyjechać na stypendium Erasmus. Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej – max. 10 pkt.

 

  1. Średnia arytmetyczna ocen z całego toku studiów – będzie wyliczona automatycznie przez system USOS po złożeniu wniosku (student nie musi dostarczać osobnego zaświadczenia)  - max. 15 pkt.

 

  1. Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia (j. angielski, macierzysty język danego kraju). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem – max. 10 pkt.

 

  1. Dodatkowa działalność: w Kolach Naukowych, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczna, charytatywna. Wymagane zaświadczenie – max. 5 pkt.

 

  1. Opinia pracownika naukowego – max. 15 pkt.

 

 

 

Skład komisji rekrutacyjnej programu Erasmus + w Instytucie Filologii Klasycznej:

v-ce dyrektor IFK ds. studenckich, koordynator Programu Erasmus + w IFK, jeden z nauczycieli akademickich oraz przedstawiciel studentów (wybrany jako reprezentant studentów w Radzie Naukowej IFK).

Posiedzenie komisji odbywa się w ciągu tygodnia po zakończeniu rekrutacji.

Procedura odwoławcza od decyzji Komisji polega na złożeniu, w przewidzianym terminie, pisemnego wyjaśnienia powodów odwołania.

 

 

 

Koordynator ds. programu ERASMUS + w IFK

Instytutowym koordynatorem ds. programu ERASMUS + jest dr hab. Joanna Janik.