Harmonogramy zajęć w semestrze letnim 2019/20

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Kursy do wyboru

Rozkład sal

Interaktywny plan budynku Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z układem sal dydaktycznych można zobaczyć tutaj: http://www.plan.ii.uj.edu.pl/