Informacje dla studentów i dokumenty do pobrania

Deklaracje i wnioski

WNIOSEK A  wpis na kolejny rok studiów przed upływem roku akademickiego PDF DOC
WNIOSEK B  wpis na kolejny rok studiów na podst. uzyskania 50-59 pkt. przeliczeniowych PDF DOC
DEKLARACJA C  uzupełnienie różnicy punktowej przy wpisie na rok na podst. 50-59 pkt. PDF DOC
WNIOSEK D  przeniesienie nadwyżki punktów na kolejny rok akademicki PDF DOC
DEKLARACJA E  ponowny wpis na rok (powtarzanie roku) PDF DOC
DEKLARACJA F  wykorzystanie urlopu PDF DOC
WNIOSEK G  obliczenie średniej dla ustalenia ogólnego wyniku studiów wg starych zasad PDF DOC
DEKLARACJA H  przedmioty do wyboru PDF DOC
FORMULARZ DLA ABSOLWENTÓW formularz do wypełnienia na stronie USOSweb : link do strony www. jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz. Formularz należy wypełnić elektronicznie i złożyć wraz z pozostałymi dokumentami przed obroną w sekretariacie dydaktycznym    
  Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym PDF RTF
  Protokół zaliczenia kursu zewnętrznego PDF RTF

 

Strony Działu Nauczania UJ:

Dokumenty do egzaminu dyplomowego

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego każdy student składa w Sekretariacie nie później niż 15 dni przed terminem egzaminu licencjackiego lub magisterskiego następujące dokumenty:

  • Indeks z obowiązującymi wpisami - na 7 dni przed obroną student powinien sprawdzić swoje oceny w  USOSweb, a ewentualny brak oceny lub błędy zgłosić prowadzącemu zajęcia. Oceny można sprawdzić w USOSweb zakładce "Dla studentów" - oceny,
  • 2 egzemplarze pracy licencjackiej lub magisterskiej wydrukowane z systemu USOS z nadanymi automatycznie sumami kontrolnymi, które będą pojawiać się na każdej stronie wydruku . Ostateczną zaakceptowaną przez promotora wersję pracy należy przed wydrukiem wprowadzić do systemu USOS logując się na adres: www.apd.uj.edu.pl,
  • wypełnione oświadczenie - załącznik do Zarządzenia 39 Rektora UJ z 11 kwietnia 2011 r. z systemu APD,
  • formularz dla absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (www. jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz),
  • 4 zdjęcia dyplomowe (lub 5 zdjęć, jeśli także wersja angielska dyplomu) o wym. 4,5x6,5 cm (lewy profil, bez nakrycia głowy),
  • potwierdzenie opłaty za dyplom: 60 zł za dyplom i opcjonalnie 40 zł za dyplom w języku angielskim (w przypadku odpisu w języku angielskim wniosek do pobrania ze strony internetowej IFK) dokonanej na numer indywidualnego konta studenta dostępnego w systemie USOS.

Informacje dla studentów dotyczące składania prac dyplomowych przez system USOS znajdują się pod adresem: www.apd.uj.edu.pl lub www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39.