Konsultacje pracowników IFK w letniej sesji egzaminacyjnej 2018/2019

 

      KONSULTACJE

Pracowników IFK w letniej sesji egzaminacyjnej  2018/2019 

                                        15 czerwca do 29 czerwca  oraz 1 września do 15 września 

 

 

prof. Jerzy Styka

 

10.06.       11.00-12.00

18.06.       11.00-12.00

2.09.         11.00-12.00

dr hab. Hubert Wolanin,  prof. UJ

 

konsultacje dla studentów

19.06.        9.30-11.00

26.06.        10.00-11.30

2.09.          10.00-11.30

9.09.          10.00-11.30

konsultacje wicedyrektora

19.06.        11.00-12.00

26.06.        11.30-12.30

2.09           11.30-12.30

9.09.          11.30-12.30

prof. Dariusz Brodka

 

18.06.        10.00-12.00

16.09.        9.00-11.00

dr hab. Antoni  Bobrowski

 

19.06.       13.00-14.30

24.06.       12.00-13.30

26.06.       12.00-13.30

2.09.         12.00-13.30

4.09.         12.00-13.30

9.09.         12.00-13.30

dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ

 

17.06.       12.00-13.30

19.06.       12.00-13.30

25.06.       12.00-13.30

27.06.       14.00-16.00

3.09.         12.00-13.30

4.09.         12.00-13.30

5.09.         12.00-13.30

dr hab. Michał Bzinkowski

 

18.06.      12.00-13.30

25.06.      12.00-13.30

dr Agnieszka Heszen

 

18.06.      11.30-13.00

25.06.      9.00-11.00

27.06.      11.30-13.00

6.09.        11.30-13.00

13.09.      11.30-13.00

dr Jacek Hajduk

 

18.06.      14.00-15.30

24.06.      14.00-15.30

9.09.        14.00-15.30

13.09.      14.00-15.30

dr Krzysztof Hilman

 

21.06       8.30-10.00

28.06.      8.30-10.00

6.09.        8.30-10.00

13.09.      8.30-10.00

dr hab. Joanna Janik

 

19.06.      10.00-12.00

24.06.      10.00-12.00

25.06.      10.00-12.00

2.09.        10.00-12.00

5.09.        10.00-12.00

dr Aleksandra Klęczar

 

18.06.      10.00-11.30

25.06.      13.00-14.30

9.09.        10.00-11.30

12.09.      10.00-11.30 

dr Dariusz Piwowarczyk

 

18.06        12.00-13.30

28.06.       13.00-14.30

dr Janusz Ryba

 

19.06.        12.00-13.30

27.06.        9.00-10.30

6.09.          13.00-14.30

10.09.        13.00-14.30

prof. Stanisław Śnieżewski

 

18.06.        15.00-16.30

25.06.        15.00-16.30

6.09.          15.00-16.30

13.09.        15.00-16.30

dr hab. Anna Maria Wasyl, prof. UJ

 

26.06.        10.30-11.30

28.06.        10.30-11.30

12.09.        10.30-11.30

17.09.        10.30-11.30

 

 

Terminy egzaminów w sesji letniej oraz letniej poprawkowej 

rok akad. 2018/2019

 

Prof. Jerzy Styka                 Historia literatury rzymskiej 1-2                 24.06   godz. 10.00 

Termin poprawkowy:            Historia literatury rzymskiej 1-2                 3.09.  godz.  10.00  

 

Dr hab. Hubert Wolanin, prof. UJ  Gramatyka opisowa języka łacińskiego   21.06. godz. 9.00  s.0072

Termin poprawkowy:                               Gramatyka opisowa języka łacińskiego   4.09. godz. 9.00  s.0072

Prof.  Dariusz Brodka         Język łaciński- rozumienie tekstu 1            18.06. godz. 10.00   

                                               Historia starożytna 1-2                                25.06. godz. 10.00 

                                               Język łaciński- technika przekładu 2           18.06. godz. 11.15 

  Termin poprawkowy:           Język łaciński- technika przekładu 2          16.09. godz.9.00 

                                                Język łaciński- rozumienie tekstu 1            16.09. godz. 10.00   

                                                Historia starożytna 1-2                                16.09.  godz. 11.00    

Dr Dariusz Piwowarczyk   Gramatyka historyczna języka łacińskiego   17.06.  godz. 10.00      

Termin poprawkowy:            Gramatyka historyczna języka łacińskiego   28.06. godz.  11.30 

Dr hab. Joanna Janik         Gramatyka opisowa języka greckiego 1-2      27.06. godz. 9.00  

Termin poprawkowy:            Gramatyka opisowa języka greckiego 1-2     09.09. godz.9.00    

 Dr Janusz Ryba                   Praktyczna nauka języka łacińskiego 2         26.06. godz. 10.00

Termin poprawkowy:             Praktyczna nauka języka łacińskiego 2         6.09.  godz. 13.00  

Dr hab. Michał Bzinkowski   Praktyczna nauka języka nowogreckiego    25.06. godz.11.00

Dr Agnieszka Heszen              Historia literatury bizantyńskiej                 18.06. godz. 10.00