Rejestracja na kursy do wyboru

Termin: 24.02.2017 - 08.03.2017

REJESTRACJA NA KURSY DO WYBORU W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017


 


 

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu 24.02.2016 r. o godz.14.00 rozpocznie się OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia fakultatywne/ wykłady do wyboru/ na semestr letni roku akademickiego 2016/2017.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 8.03.2016 r. o godz. 23.00.

W systemie USOS rejestracja dostępna jest jako:

WF.IFK-16/17L-opcja kursy do wyboru na semestr letni dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat .


 

Data opublikowania: 25.01.2017
Osoba publikująca: Jacek Hajduk