Dr Janusz Ryba - zmiana terminów konsultacji i egzaminu

Termin: 06.09.2017 - 12.09.2017
Nowe terminy konsultacji: 06.09 (śr.) godz. 14.00-15.30 i 12.09 (wt.) godz 11.00-12.30. Nowy termin egzaminu z Praktycznej nauki j. łacińskiego: 12.09 (wt.) 12.30-14.00.
Data opublikowania: 04.09.2017
Osoba publikująca: Jacek Hajduk