Rejestracja - ważne

Termin: 12.02.2018 - 28.02.2018

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu  12.02.2018 r. o godz.14.00 rozpocznie się   OBOWIĄZKOWA  rejestracja na zajęcia  fakultatywne /wykłady do wyboru/  rok akademicki  2017/2018

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 28.02.2018 r. o godz. 23.00.  

W systemie USOS  rejestracja  dostępna  jest pod  kodem: 

WF.IFK-17/18L-opcja    kursy do wyboru na semestr letni  dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat.

Data opublikowania: 20.12.2017
Osoba publikująca: Jacek Hajduk