Program MOST

Termin: 28.11.2018 - 30.11.2018
Szanowni Państwo, do końca listopada można starać się o wyjazd w ramach międzyuczelnianego programu wymiany MOST. Wszelkie informacje na stronie
https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/mobilnosc/program-most
Data opublikowania: 28.11.2018
Osoba publikująca: Jacek Hajduk