Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej

Prof. dr hab. Jerzy Styka

jerzy.styka@uj.edu.pl

 

Przyjmuje:

Poniedziałki 11.00-12.00

Wice-dyrektor (ds. studenckich)

dr hab. Hubert Wolanin (prof. UJ)

hubert.wolanin@uj.edu.pl

 

Przyjmuje:

poniedziałki  12.00-13.00 

czwartki 9.15-10.15

Instytutowy koordynator USOS:

  • dr hab. Hubert Wolanin (prof. UJ)

Instytutowi koordynatorzy ECTS:

  • dr Aleksandra Klęczar,
  • dr Agnieszka Heszen.

Instytutowy koordynator Erasmus i Most:

  • dr hab. Joanna Janik

Opiekun Koła Naukowego:

  • dr hab. Krzysztof Bielawski (prof. UJ)