Zaproszenie na wykład

Termin: 11.06.2019

Instytut Filologii Klasycznej zaprasza na wykład:

 

Classical and Biblical Interfigurality in Latin Christian Epics

of Late Antiquity,

 

który wygłosi 

 

dr Donato De Gianni.

 

 

Wykład odbędzie się we wtorek, 11 czerwca, o godz. 12.15 w sali nr 0119,

w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki, przy ul. S. Łojasiewicza 6.

 

 

Dr De Gianni studiował na Uniwersytecie Fryderyka II w Neapolu, doktorat uzyskał na Uniwersytecie w Maceracie. Obecnie związany jest z Bergische Universität w Wuppertalu. Interesuje się zwłaszcza łacińską literaturą chrześcijańską późnego antyku. Opublikował szereg artykułów naukowych poświęconych twórczości Nemezjanusa, Juwenkusa, Seduliusza, Cyprianusa Gallusa, Awitusa z Vienne, Paulina z Périgueux, Wenancjusza Fortunatusa, także w aspekcie recepcji ich dzieł w poezji średniowiecznej i nowołacińskiej. Przygotowuje do druku dwie monografie o charakterze wydań krytycznych z obszernym komentarzem: G. Vettio Aquilino Giovenco. Euangeliorum liber quartus. Introduzione, traduzione e commento oraz The Liber Iudicum of the so-called Cyprianus Gallus. Critical Edition, Translation and Commentary.

Data opublikowania: 06.06.2019
Osoba publikująca: Jacek Hajduk