Inauguracja

Termin: 02.10.2019

INAUGURACJA ROKU AKADEMIKIEGO W INSTYTUCIE – 2. 10. 2019

 

    Wszystkich Państwa Studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów licencjackich oraz na I roku studiów magisterskich filologii klasycznej zapraszam na informacyjne spotkanie inaugurujące nowy rok akademicki. Spotkanie będzie miało miejsce w naszym Instytucie w dniu 2 października (środa) o godz. 14:00 w sali 0119 na parterze budynku przy ul. Łojasiewicza 6 (kampus uniwersytecki Ruczaj, budynek Wydziału Matematyki i Informatyki, tymczasowa siedziba Instytutu). 

    W związku ze spotkaniem inauguracyjnym odwołuję w dniu 2 października zajęcia dla studentów I roku ze wstępu do językoznawstwa (panie proszę o zgłoszenie się do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, zgodnie z harmonogramem). Odwołuję również w tym dniu zajęcia z retoryki i epistolografii antycznej dla studentów II roku studiów licencjackich oraz translatorium greckie dla studentów studiów magisterskich (opcja: hellenistyka i latynistyka); seminarium hellenistyczne rozpocznie się w tym dniu wyjątkowo o godz. 16:00.

Wszystkie pozostałe zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie domowej Instytutu (zakładka: studenci / harmonogramy) oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu do siedziby Instytutu. 

    W dniu 1 października (wtorek), z racji centralnych uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajęcia dydaktyczne nie będą się odbywały.

    U progu nowego roku akademickim życzę wszystkim Państwu dużo zapału do nauki, zadowolenia ze studiów, sukcesów w pokonywaniu własnych słabości i poczucia dumy z bycia studentem Almae Matris Iagellonicae. Gaudeamus igitur!

 

                           dr hab. Hubert Wolanin, prof. UJ

                        wicedyrektor IFK UJ ds. studenckich

Data opublikowania: 19.09.2019
Osoba publikująca: Jacek Hajduk