Zwołanie zebrań wyborczych

Termin: 22.07.2020 - 23.07.2020

Szanowni Państwo Przewodniczący Rad Instytutów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szanowni Państwo,

bardzo dziękuję za dobrą współpracę przy ustalaniu dogodnych dla Wyborców terminów zebrań wyborczych przedstawicieli do rad instytutów.

Składy poszczególnych rad instytutów zostały ustalone według stanu obecnego zgodnie z § 89 ust. 1 pkt. 3 i 4 lit. a i c, a także ust. 3 pkt 1 i 3 oraz ust. 4 Statutu UJ. Powiększenie składu rady instytutu w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł następuje dopiero po podpisaniu przez przewodniczących rad dyscyplin uchwały rady danej dyscypliny, w której stwierdza się nadanie tegoż stopnia lub tytułu.  

Wzory protokołów zebrań oraz wzory protokołów komisji skrutacyjnych zostaną przesłane wybranym na zebraniu do pełnienia funkcji sekretarza zebrania i komisji skrutacyjnej. Aby w szczupłych liczebnie grupach wyborczych dać możliwość wybrania przedstawicieli jak najliczniejszej grupie uprawnionych, członkowie Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego przejmą te funkcje oraz będą przewodniczyć zebraniom wyborczym pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a także zebraniu nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Filologii Klasycznej. W pozostałych Instytutach funkcje te będą obsadzane przez wybór spośród uprawnionych do głosowania.

Uprzejmie Państwa proszę o spowodowanie zamieszczenia załączonego ogłoszenia o zwołaniu zebrań wyborczych na stronach internetowych Instytutów oraz przekazania go wraz z instrukcją głosowania i opisem przebiegu zebrania obu grupom wyborczym. 

Łączę wyrazy szacunku

Zofia Berdychowska

Ogłoszenie

Instrukcja

Data opublikowania: 14.07.2020
Osoba publikująca: Jacek Hajduk