dr Jacek Hajduk

Jacek Hajduk

jacek.hajduk@uj.edu.pl

 

Adiunkt z doktoratem / Ph.D., Associate Professor

 

Zainteresowania badawcze - słowa kluczowe: / Research keywords:

literaturoznawstwo; przekład literacki /

literary studies; literary translation

 

Zainteresowania badawcze: / Research interest:

Owidiusz, Petroniusz, Pliniusz Młodszy, Konstandinos Kawafis, teoria narracji, budowa dzieła literackiego, przekładoznawstwo, recepcja antyku /

Ovid, Petronius, Pliny the Younger, C. P. Cavafy, narrative theory, poetics, theory of literary translation

 

Najważniejsze publikacje: / Key publications:

Książki / Books:

W rejony mroku, Wojnowice 2017.

Fantazje mimowolnego podróżnika, Wojnowice 2016.

Petroniusza sztuka narracji, Kraków 2015.

Parnicki, Malewska i długie trwanie, Kraków 2014.

Kawafis. Świat poetycki, Kraków 2013.

 

Książki - przekłady: / Books - translation:

K. Kawafis, Kanon (154 wiersze), Wrocław 2014.

 

Książki - beletrystyka: / Books - fiction:

Pliniusz Młodszy, Gdynia 2012.

 

Rozdziały w książkach: / Chapters in books:

Rzym rosyjskich symbolistów. Wokół książki Anny Frajlich The Legacy of Ancient Rome in the Russian Silver Age, s. 401-410 [w:] Tu jestem / zamieszkuję własne życie. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich, red. W. Ligęza, J. Pasterska, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2018.

Owidiusza narracja autobiograficzna [w:] Tropy biograficzne. Bieg życia w narracjach literackich i kulturowych, pod red. M. Roszczynialskiej, K. Wądolny-Tatar i J. Knapa, Kraków 2017.

 

Artykuły: / Papers:

Literatura antyczna a współczesna teoria narracji (rekonesans metodologiczny), "Nowy Filomata", 2015 nr 2.

"Hamlet" Szekspira a tragedie Seneki, "Symbolae Philologorum Posnaniensium", 2015 nr 1.

Wyobraźnia, przedstawienie, narracja. O literackości pisarstwa historycznego, "Sensus Historiae", 2014 nr 1.

Author, Narrator, and Literary Character: A Study on Xenophon's Anabasis, „Classica Cracoviensia", 2013 (2014).

Tezeusz na Krecie. Historia, mit, literatura, „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU", 2013 nr 44.

Późny antyk – dwie syntezy literackie („Aecjusz, ostatni Rzymianin" Teodora Parnickiego i „Przemija postać świata" Hanny Malewskiej), „Ruch Literacki", 2013 nr 3.

O nowym przekładzie poezji Kawafisa (esej polemiczny), „Przekładaniec", 2012 nr 26.

Posąg bez głowy, czyli „Aecjusz ostatni Rzymianin" Teodora Parnickiego, "Nowy Filomata" XIV, 2010 nr 2.

Postać Marka Aureliusza w powieści „Gasnące słońce" Teodora Jeske-Choińskiego, "Nowy Filomata" XIII, 2009 nr 4.

 

Eseje: / Essays:

Owidiusz w Szanghaju, "Przegląd Polityczny", 2018, nr 147.

Dziennik podróży wzdłuż Zatoki Neapolitańskiej, "Przegląd Polityczny", 2017 nr 144.

Obcość Greków i Rzymian, "TUU", 2017/6

W cieniu Wezuwiusza, "Przegląd Polityczny", 2017 nr 142.

Niespieszny przechodzień. O Jerzym Stempowskim, "Kraków" 2016 (nr 146).

Wszystkie wojny świata, "Przegląd Polityczny", 2016 nr 138.

Kartki z podróży po Europie Środkowej, "Przegląd Polityczny", 2016 nr 137.

Dziennik londyński, "Przegląd Polityczny", 2016 nr 136.

Rzecz o Petroniuszu, "Przegląd Polityczny", 2015 nr 133/134.

Dziennik podróży do Włoch, "Przegląd Polityczny", 2015 nr 133/134.

Nad Ksenofontem, "Przegląd Polityczny", 2015 nr 130.

Powrót Ksenofonta, "Przegląd Polityczny", 2015 nr 130.

Inne historie, "Przegląd Polityczny", 2014 nr 127/128.

Zasypianie, "Zeszyty Literackie", 2014 nr 126.

Niespieszni wędrowcy, „Przegląd Polityczny", 2014 nr 125.

Pochodnie Sienkiewicza, „Zdanie", 2013 nr 3-4.

Pierwsi w Rzymie, „Przegląd Polityczny", 2013 nr 120.

Sztuka, czyli sztuczność. O tłumaczeniu Kawafisa, „Fragile", 2013 nr 3 (21).

Aleksandryjczyk, „Przegląd Polityczny", 2013 nr 117.

Człowiek-wiersz, „Tygodnik Powszechny": „Książki w Tygodniku", 2012 nr 1-2.

 

Recenzje: / Reviews:

Petroniusz, Satyrikon, przeł. L. Wysocki, "Zeszyty Literackie", 2015, nr 132.

Z. Leader, The Life of Saul Bellow, Zeszyty Literackie", 2015 nr 131.

P. Boukalas, Czasowniki / Rimata, przekł. M. Bzinkowski, „Zeszyty Literackie", 2014 nr 126.

K. Kawafis, Czekając na barbarzyńców i inne wiersze, przekł. I. Kania, „Zeszyty Literackie", 2013 nr 124.

 

Przekłady: / Translations:

R. Browning, Eurydyka do Orfeusza (Obraz Leightona), "Nowy Filomata", 2017 nr 1. 

Owidiusz, Autobiografia (Tr. IV 10), "Nowy Filomata", 2015 nr 2.

H. White, Istota klasycyzmu, "Przegląd Polityczny", 2015 nr 130.

Pliniusz Młodszy, Como i okolice [wybór listów], "Nowy Filomata", 2014 nr 2.

K. Kawafis, Miasto, "Zeszyty Literackie", 2014 nr 128.

K. Kawafis, [wiersze], „Wyspa", 2013 nr 4.

K. Kawafis, Na przedmieściach Antiochii, „Zeszyty Literackie", 2013 nr 123.

K. Kawafis, Czekając na barbarzyńców, „Kraków", 2013 nr 4.

K. Kawafis, [wiersze], „Topos", 2013 nr 4.

K. Kawafis, Popołudniowe słońce [i inne wiersze], „Akcent", 2013 nr 3.

K. Kawafis, Grób Lanesa [i inne wiersze], „Kwartalnik Artystyczny", 2013 nr 2.

K. Kawafis, Konie Achillesa, „Nowy Filomata", 2013 nr 1.

K. Kawafis, Aleksandryjscy królowie i inne wiersze, „Przegląd Polityczny", 2013 nr 117.

J. Seferis, Król Asine, „Zeszyty Literackie" 2013 nr 123.

 

Referaty: / Papers:

Pliny in Pliny: Some Remarks on the Rhetoric of Political Writing and Self-promotion, "Pliny's Epistolary Intertextuality", Nicosia, 11-12 VI 2018.

Ovid in Early Modern Poland, "Ovid Across Europe: Vernacular Translations of the Metamorphoses in the Middle Ages & Renaissance", Bristol, 28-29 IX 2017

Ovid in East-Central Europe, "Globalizing Ovid": An International Conference in Commemoration of the Bimillennium of Ovid's Death, Shanghai, 31 V - 2 VI 2017.

Rzym rosyjskich symbolistów. Wokół książki Anny Frajlich „The Legacy of Ancient Rome in the Russian Silver Age”, "Tu jestem / zamieszkuję własne życie. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich", Rzeszów 24-25 X 2016.

Owidiusza narracja autobiograficzna, "Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze", Kraków, 24-25 XI 2015.

 

Opowiadania: / Short stories:

Virtu, "Przegląd Polityczny", 2016 nr 139/140.

Obcy w obcym kraju, "Kraków" 2013, nr 3.

 

Rozmowy: / Talks:

Wydanie pełnej korespondencji Giedroycia i Herlinga będzie wydarzeniem, "Teologia Polityczna Co Tydzień": "Polska Republika Listów", nr 5 (97) / 2018.

Podróż od słowa do słowa, "Czas Kultury", 26 kwietnia 2017.

Przyjacielski dar, "Tygodnik Powszechny": "Ksiażki w Tygodniku", 2013/26.