dr Jacek Hajduk

Jacek Hajduk

jacek.hajduk@uj.edu.pl

 

Adiunkt z doktoratem / Ph.D., Associate Professor

 

Zainteresowania badawcze - słowa kluczowe: / Research keywords:

historia i teoria literatury; przekład literacki /

history and theory of literature; literary translation

 

Zainteresowania badawcze: / Research interest:

literatura narracyjna Grecji i Rzymu oraz współczesna proza o tematyce starożytnej; antyczna i współczesna teoria narracji; teoria historiografii; budowa dzieła literackiego; poezja nowogrecka (K. Kawafis); teoria przekładu literackiego /

narrative forms in Greek and Latin literature, also in modern literature concerning Antiquity; Aristotelian and modern theory of narration; theory of historiography; structure of literary work; Modern Greek poetry (C. P. Cavafy); theory of literary translation

 

Najważniejsze publikacje: / Key publications:

Książki / Books:

W rejony mroku, Wojnowice 2017.

Fantazje mimowolnego podróżnika, Wojnowice 2016.

Petroniusza sztuka narracji, Kraków 2015.

Parnicki, Malewska i długie trwanie, Kraków 2014.

Kawafis. Świat poetycki, Kraków 2013.

 

Książki - beletrystyka: / Books - fiction:

Pliniusz Młodszy, Gdynia 2012.

 

Książki - przekłady: / Books - translation:

K. Kawafis, Kanon (154 wiersze), Wrocław 2014.

 

Artykuły: / Papers:

Literatura antyczna a współczesna teoria narracji (rekonesans metodologiczny), "Nowy Filomata", 2015 nr 2.

"Hamlet" Szekspira a tragedie Seneki, "Symbolae Philologorum Posnaniensium", 2015 nr 1.

Wyobraźnia, przedstawienie, narracja. O literackości pisarstwa historycznego, "Sensus Historiae", 2014 nr 1.

Author, Narrator, and Literary Character: A Study on Xenophon's Anabasis, „Classica Cracoviensia", 2013 (2014).

Tezeusz na Krecie. Historia, mit, literatura, „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU", 2013 nr 44.

Późny antyk – dwie syntezy literackie („Aecjusz, ostatni Rzymianin" Teodora Parnickiego i „Przemija postać świata" Hanny Malewskiej), „Ruch Literacki", 2013 nr 3.

O nowym przekładzie poezji Kawafisa (esej polemiczny), „Przekładaniec", 2012 nr 26.

Posąg bez głowy, czyli „Aecjusz ostatni Rzymianin" Teodora Parnickiego, "Nowy Filomata" XIV, 2010 nr 2.

Postać Marka Aureliusza w powieści „Gasnące słońce" Teodora Jeske-Choińskiego, "Nowy Filomata" XIII, 2009 nr 4.

 

Eseje: / Essays:

Dziennik podróży wzdłuż Zatoki Neapolitańskiej, "Przegląd Polityczny", 2017, nr 144.

W cieniu Wezuwiusza, "Przegląd Polityczny", 2017, nr 142.

Virtu, "Przegląd Polityczny" , 2016, nr 139/140.

Niespieszny przechodzień. O Jerzym Stempowskim, "Kraków", 2016 (nr 146).

Wszystkie wojny świata, "Przegląd Polityczny", 2016 nr 138.

Kartki z podróży po Europie Środkowej, "Przegląd Polityczny", 2016 nr 137.

Dziennik londyński, "Przegląd Polityczny", 2016 nr 136.

Rzecz o Petroniuszu, "Przegląd Polityczny", 2015 nr 133/134.

Dziennik podróży do Włoch, "Przegląd Polityczny", 2015 nr 133/134.

Nad Ksenofontem, "Przegląd Polityczny", 2015 nr 130.

Powrót Ksenofonta, "Przegląd Polityczny", 2015 nr 130.

Inne historie, "Przegląd Polityczny", 2014 nr 127/128.

Zasypianie, "Zeszyty Literackie", 2014 nr 126.

Niespieszni wędrowcy, „Przegląd Polityczny", 2014 nr 125.

Pochodnie Sienkiewicza, „Zdanie", 2013 nr 3-4.

Pierwsi w Rzymie, „Przegląd Polityczny", 2013 nr 120.

Sztuka, czyli sztuczność. O tłumaczeniu Kawafisa, „Fragile", 2013 nr 3 (21).

Aleksandryjczyk, „Przegląd Polityczny", 2013 nr 117.

Człowiek-wiersz, „Tygodnik Powszechny": „Książki w Tygodniku", 2012 nr 1-2.

 

Recenzje: / Reviews:

Petroniusz, Satyrikon, przeł. L. Wysocki, "Zeszyty Literackie", 2015, nr 132.

Z. Leader, The Life of Saul Bellow, Zeszyty Literackie", 2015 nr 131.

P. Boukalas, Czasowniki / Rimata, przekł. M. Bzinkowski, „Zeszyty Literackie", 2014 nr 126.

K. Kawafis, Czekając na barbarzyńców i inne wiersze, przekł. I. Kania, „Zeszyty Literackie", 2013 nr 124.

 

Przekłady: / Translations:

Owidiusz, Autobiografia (Tr. IV 10), "Nowy Filomata", 2015 nr 2.

H. White, Istota klasycyzmu, "Przegląd Polityczny", 2015 nr 130.

Pliniusz Młodszy, Como i okolice [wybór listów], "Nowy Filomata", 2014 nr 2.

K. Kawafis, Miasto, "Zeszyty Literackie", 2014 nr 128.

K. Kawafis, [wiersze], „Wyspa", 2013 nr 4.

K. Kawafis, Na przedmieściach Antiochii, „Zeszyty Literackie", 2013 nr 123.

K. Kawafis, Czekając na barbarzyńców, „Kraków", 2013 nr 4.

K. Kawafis, [wiersze], „Topos", 2013 nr 4.

K. Kawafis, Popołudniowe słońce [i inne wiersze], „Akcent", 2013 nr 3.

K. Kawafis, Grób Lanesa [i inne wiersze], „Kwartalnik Artystyczny", 2013 nr 2.

K. Kawafis, Konie Achillesa, „Nowy Filomata", 2013 nr 1.

K. Kawafis, Aleksandryjscy królowie i inne wiersze, „Przegląd Polityczny", 2013 nr 117.

J. Seferis, Król Asine, „Zeszyty Literackie" 2013 nr 123.

 

Referaty: / Papers:

Ovid in East-Central Europe, "Globalizing Ovid": An International Conference in Commemoration of the Bimillennium of Ovid's Death, Shanghai, 31 V - 2 VI 2017.

Rzym rosyjskich symbolistów. Wokół książki Anny Frajlich „The Legacy of Ancient Rome in the Russian Silver Age”, "Tu jestem / zamieszkuję własne życie. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich", Rzeszów 24-25 X 2016.

Owidiusza narracja autobiograficzna, "Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze", Kraków, 24-25 XI 2015.